Oer Schubert

lfw-publi

Wie was Franz Schubert ( 1797-1828) eigenlijk, waar haalde hij zijn inspiratie vandaan, hoe stond hij in het leven, wat vond hij van andere componisten, wie waren zijn grote voorbeelden en wat betekende hij in zijn tijd voor anderen ?
Er zijn boekenkasten vol geschreven over Franz Schubert, over zijn leven, zijn (ongelukkige) liefdes, over zijn muziek ……..maar wat is waar ?

In Oer Schubert krijgt Franz Schubert (bij monde van Henk Zwart) de gelegenheid om een aantal misverstanden rond zijn persoon uit de wereld te helpen.

Het verhaal over de grote componist wordt muzikaal gelardeerd en geïllustreerd met bekende en minder bekende Schubert liederen die voor dit programma in het Fries zijn vertaald.
Herman Peenstra bespeelt naast zijn vertrouwde accordeon ook de piano 14 oktober Lawei Drachten

20 oktober Roode Bioscoop Amsterdam

 

Canto General

De Canto General is gebaseerd op een aantal gedichten uit het gelijknamige werk van de Chileense dichter Pablo Neruda. Hij bezingt daarin de schoonheid van de natuur in Chili en geheel Zuid-Amerika, en de strijd van de Chilenen/Zuid-Amerikanen voor behoud van hun vrijheid en hun identiteit. Voor deze gedichtencyclus kreeg Pablo Neruda de Nobelprijs voor Literatuur in 1971. Het werd omschreven als het gedicht dat “het lot en de dromen van een continent tot leven wekt”.

22 november Harmonie Leeuwarden

 

 

 

 

In november 2018 brengt TIEN onder leiding van Felix van den Hombergh het programma Sacred and Profane.
Centraal staat de gelijknamige compositie van Benjamin Britten, een a cappella stuk bestaande uit acht korte delen op oud-Engelse teksten. Elk deel heeft een eigen thema, religieus of wereldlijk.

Deze acht thema’s – waaronder de lente, de maagd Maria, bloemen en vogels, de dood – vormen de rode draad van het programma: Brittens Sacred and Profane wordt omlijst door werken met dezelfde thematiek maar uit zeer verschillende stijlperiodes, van renaissance, barok en romantiek tot 21e eeuws.

Kijk voor concertdata en kaartjes op vocaal ensemble TIEN